Categorie archief: vogels

Zwarte ruiter

zwarte ruiter 2

zwarte ruiter 3 (1 van 1)

zwarte ruiter 4 (1 van 1)

zwarte ruiter 5 (1 van 1)

zwarte ruiter 6 (1 van 1)

Zwarte ruiter in de mist

Advertenties

Gele kwistaart

gele kwikstaart (1 van 1)
Gele kwikstaarten worden ongeveer 16 cm groot, iets kleiner dan de grote gele kwikstaart.

gele kwikstaart (10

Elke soort heeft een groenig bruine rug en heldergele buik, die bij het vrouwtje iets lichter is.
gele kwikstaart 9
Lengte : 15 tot 16 cm
Gele kwikstaart
Aantal broedparen : Minder dan 50.000
Toename of afname : Lichte toename

gele kwikstraat 6
Bijzonderheden : De gele kwikstaart staat op de rode lijst.
gele kwistraat 6

De papegaaiduiker

Papegaaienduikers
Papegaaienduikers

De papegaaiduiker (Fratercula arctica) is een opvallende vogel uit de familie van alken. Hij is gemakkelijk te herkennen aan het zwart-witte verenkleed en de grote, tijdens het broedseizoen felgekleurde snavel.

Papegaaienduikers
Papegaaienduikers

De papegaaiduiker wordt 28 tot 34 cm lang, heeft een vleugelspanwijdte van 50 tot 60 cm en weegt ongeveer 300 tot 700 gram. Hij eet voornamelijk vis.

Papegaaienduikers

Hij komt voor in het Noord-Atlantisch gebied, waar hij in kolonies broedt in zelfgegraven holen op steile grazige hellingen op rotskusten.

Papegaaienduikers
Papegaaienduikers

Papegaaiduikers worden in Nederland en België gerekend tot de zeldzame wintergasten langs de kust.

Papegaaienduikers
Papegaaienduikers

Hun broedgebieden bevinden zich aan de kusten van Groot-Brittannië en Ierland, Noorwegen, IJsland, Spitsbergen, Nova Zembla, Groenland en de noord-oostkust van Noord-Amerika. Ze broeden in kolonies, soms van enkele tientallen broedparen, soms van vele duizenden.

Papegaaienduikers
Papegaaienduikers

Graag benutten ze hellingen met een uitzicht over de open zee. Daar graven ze nestgangen, die in lengte variëren van één tot twee meter. Aan het eind van zo’n gang bevindt zich een ondiep kuiltje waarin plantenmateriaal en veren komen te liggen

Papegaaienduikers
Papegaaienduikers

Doorgaans wordt één ei (sporadisch twee) gelegd. Het is witachtig van kleur, soms voorzien van lichtbruine vlekjes. Het is erg groot:ruim 6 cm lang, 2 cm langer dan dat van een duif, die ongeveer even groot is als de papegaaiduiker.

Papegaaienduikers
Papegaaienduikers
Papegaaienduikers
Papegaaienduikers

De snavel is dusdanig ingericht dat de vogels een flink aantal visjes tegelijk kunnen vasthouden

Papegaaienduikers
Papegaaienduikers
Papegaaienduikers
Papegaaienduikers
Papegaaienduikers
Papegaaienduikers
Papegaaienduikers
Papegaaienduikers
Papegaaienduikers
Papegaaienduikers
Papegaaienduikers
Papegaaienduikers

Dat de aantallen papegaaiduikers afnemen is echter voornamelijk te wijten aan vervuiling van de zee door chemisch afval en olie. De vogels overwinteren in volle zee. Als ze sterven, zinken ze.